Preguntes Freqüents

LLIURAMENTS I DEVOLUCIONS

 • Tota devolució que s'efectuï després d'aquesta hora i que no sigui per causes alienes a la voluntat de l'arrendatari, serà penalitzada tal com informa el contracte.

ASSEGURANÇA I FRANQUÍCIA

 • El client es compromet a pagar la franquícia en cas d'ocasionar desperfectes o danys a l'embarcació, així com la no devolució o pèrdua de material o equipament lliurat amb l'embarcació.

CANCEL·LACIONS PER METEOROLOGIA

 • Per causes del mal estat de la mar o previsió de mal temps. L'empresa recomanarà que no es realitzi el lloguer, ja que podrà ser perillós per als tripulants.
 • L'empresa es guarda el dret a cancel·lar el dia de navegació.

COMBUSTIBLE

 • El preu del lloguer inclou el combustible.

FONDEIG

 • El fondeig es realitzés en una zona segur, apartat d'altres embarcacions, rocar i zones de bany.
 • Per a fondejar és convenient posar la proa al vent i, en el cas del cap, deixar anar mes de 3 vegades la distància que tenim fins al fons.

PERMÍS I LIMITACIÓ DE NAVEGACIÓ

 • L'arrendatari assumeix tota responsabilitat per qualsevol multa, sanció o perjudici que es derivés de la infracció del que es disposa en està clàusula, i per qualsevol de les infraccions de la Normes de Marina comeses durant la vigència d'aquest contracte.
 • La navegació de l'embarcació està limitada a 2 milles de la costa.
 • No està permès fer esquí aquàtic amb cap de les embarcacions de l'empresa.
 • No es permet portar animals a bord.

TARIFES RESERVES I PAGAMENTS

 • Les tarifes vigents són les de l'any corrent.
 • Només s'acceptaran reserves si van acompanyades del 50% de l'import total del lloguer.
 • Els pagaments s'efectuaran per endavant, mitjançant transferència, en efectiu o targeta de crèdit.
 • IVA inclòs en el preu.
 • Modificació i anul·lació del contracte:

Tota anul·lació que es produeixi, per part de l'arrendatari, es cobraran les següents quantitats de l'import total del contracte:

 • Abans de 24 hores de l'embarcament, un 20% del total
 • El mateix dia de l'arrendament es retindrà un 50%

El període d'arrendament no podrà ser variat, excepte conformitat amb l'arrendador.

SEGURETAT

 • Velocitat màxima en ports i platges 3 nusos.
 • Respectar zona banyistes, fondejant sempre fora de les boies grogues de les platges.
 • Respectar les embarcacions amb bandera de submarinistes.
 • No allunyar-se a mes de 2 milles de la costa ni acostar-se a menys de 200 metres de les roques i la costa durant la navegació.
 • No encendre el motor mentre hi ha gent nedant prop del vaixell, ni navegar prop de banyistes.

MEDI AMBIENT

 • Preguem que es tingui especial cura a no deixar escombraries a les platges, ni tirar-la a la mar.
 • Agrairem que en finalitzar el lloguer el client reculli les escombraries i la dipositi en els contenidors del port.
 • Així mateix agrairem que intentin mantenir en bon estat de neteja l'embarcació, perquè l'hàgim d'utilitzar el menor aigua possible per a la neteja d'aquesta, ja que és un recurs escàs, especialment a la nostra illa.

RECLAMACIONS

 • Queda expressament convingut que l'empresa no assumeix cap responsabilitat per pèrdues o danys en qualssevol dels béns deixats, guardats o que l'arrendatari o una altra persona oblidi, guardi o transport en l'embarcació, sigui durant o després de finalitzat el lloguer.
 • L'arrendatari assumeix el risc de tals pèrdues/robatoris i eximeix a l'empresa de tota reclamació pels mateixos i es compromet a mantenir-la lliure i indemne de qualsevol reclamació que es produeixi per aquesta causa durant el lloguer, o per demora o retard a conseqüència d'avaria de l'embarcació, i fins i tot el possible canvi de l'estat de la mar produït per causes meteorològiques imprevistes una vegada que l'embarcació s'ha fet a la mar.
 • Si per canvis de causes meteorològiques, o un altre motiu aliè a l'empresa, aquesta proposarà unes altres dates/embarcacions per a poder gaudir de la navegació en condicions òptimes, en cas contrari, s'abonarà la quantitat avançada pel client sense perjudici de reclamació.

FIANÇA

 • A la realització del contracte se li demanarà una targeta de crèdit o un pagament en efectiu com a fiança pel lloguer de l'embarcació. El pagament serà de 1000 euros a retornar a finalitzar el lloguer, o bé, 50 euros a fons perdut.
 • Si l'embarcació es retorna a temps, en les mateixes condicions que va ser lliurada, sense cap mal o pèrdua la fiança serà retornada a la finalització del contracte.
 • Si l'embarcació no es retorna en les mateixes condicions o segons els acords, tota o part de la fiança serà cedida per a cobrir els danys o pèrdua.
 • El client es compromet a pagar la franquícia en cas d'ocasionar desperfectes o danys a l'embarcació, així com la no devolució o pèrdua de material o equipament lliurat amb l'embarcació.

ÚS DE L'EMBARCACIÓ

 • L'arrendatari s'obliga a utilitzar el vaixell llogat adequadament al legislat per les autoritats de marina, duanes, hisenda, policia i sanitat, sent responsable únic i exclusiu de les conseqüències per infracció o incompliment d'aquestes disposicions oficials.
 • L'embarcament d'armes, estupefaents i productes que poguessin contravenir la legislació espanyola, queden totalment prohibit.
 • El contractant només podrà embarcar el nombre de persones autoritzades pel certificat de navegabilitat de l'embarcació (6).
 • El lliurament i devolució del vaixell és el port de l'Hospitalet de l'Infant.
 • No usar calçat a bord per a evitar el trencament de les teles i possibles sancions posteriors.
 • No aquesta permès fumar a bord.

MENJAR I BEGUDA A BORD

 • El preu del lloguer NO inclou refrigeris, es recomana portar aigua per a passar el temps a bord. També oferim un servei addicional de begudes i gel.
 • Es podran emportar la seva pròpies begudes i menjar a bord sempre que es respecti la cura i neteja del vaixell i del medi ambient.
 • El consum d'alcohol a bord queda prohibit.
crossmenu